Перелік товарно-матеріальних цінностей, що були отримані школою в 2016 році за кошти держави