Наказ про зарахуання дітей до перших класів в 2021році

Спеціалізована школа №89

НАКАЗ

від 29 квітня 2021р.                                           №01-04/1/90

Про прийом дітей

до 1-х класів у 2021 році

         На підставі наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) від 28.04.2021 №71 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2021 році», на виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», Порядку зарахування, відрахування та  переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16.04.2018 №367 (далі – Порядок), протоколів від 01.04.2021 №29, від 14.04.2021 №34, від 28.04.2021 №36 засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 03.10.2017 №930 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти», враховуючи наказ Департаменту освіти і науки від 28.04.2021 №70 «Про відновлення освітнього процесу в приміщеннях закладів освіти м. Києва» та та з метою організованого прийому дітей до  перших класів

НАКАЗУЮ:

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бодненко О.В.:
  • Розпочати прийом заяв до перших класів з 06 травня 2021 року.
  • Провести інформування громадськості і батьків майбутніх першокласників до 05 травня 2021 року на веб-сайті та інформаційному стенді школи про:
   • Порядок прийому дітей до 1-х класів.
   • Територію обслуговування, що закріплена за школою.
   • Перелік документів, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків (осіб, які їх замінюють) на території обслуговування школи.
   • Прогнозовану кількість перших класів.
  • Забезпечити з 06 травня 2021 року по 07 червня (включно) прийом документів для зарахування дітей до 1-х класів.
  • Вжити вичерпних заходів, передбачених пунктом 5 глави 1 розділу ІІ Порядку, щодо зарахування за заявами батьків до 1-х класів усіх дітей, місце проживання яких на території обслуговування школи підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в школі, чи дітей працівників школи.
  • Організувати прийом документів від батьків майбутніх першокласників (осіб, які їх замінюють) з урахуванням рівня епідемічної небезпеки, забезпечивши належні санітарно-гігієнічні, протиепідемічні умови та з дотриманням нормативу – не більше 10 осіб в одному приміщенні.
  • Не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків (осіб, які їх замінюють), зокрема, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до навчання в школі, місце роботи батьків (осіб, які їх замінюють) тощо.
  • Зарахувати не пізніше 08 червня 2021 року до школи дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу підтверджене; дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, що здобувають освіту в даній школі, дітей працівників школи та інших дітей, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує кількості місць.
  • Оприлюднити не пізніше 08 червня 2021 року на інформаційному стенді школи, а також на офіційному веб-сайті школи списки зарахованих до першого класу дітей із дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
  • Провести 11 по 15 червня 2021 року жеребкування на вільні місця відповідно до Порядку, якщо кількість бажаючих здобувати освіту в школі перевищує кількість наявних місць у 1-х класах.
  • Зарахувати 22 червня 2021 року на вільні місця дітей за результатами жеребкування за умови подання документів, передбачених підпунктом 3 пункту 3 глави 1 розділу ІІ Порядку.
  • Здійснювати зарахування дітей на вільні місця після 22 червня 2021 року відповідно до пункту 6 глави 1 розділу ІІ Порядку.
  • Заборонити на території школи збір готівкових коштів та розповсюдження фінансових документів благодійних фондів серед батьків здобувачів освіти, у тому числі батьків майбутніх першокласників.
  • Забезпечити при обранні освітніх програм забезпечити виконання статті 53 Конституції України (офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 згідно Рішенням Конституційного Суду України від 04.03.2004 №5-рн/2004) та пункту 7 статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту».
 2. Заступнику директора з адміністративно-господарської частини Олейніковй Т.С.:
  • Організувати прийом документів від батьків майбутніх першокласників (осіб, які їх замінюють) з урахуванням рівня епідемічної небезпеки
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Бодненко О.В.

Директор школи №89                    О. Саратова