Правила прийому дітей до перших класів

ДО УВАГИ БАТЬКІВ!

Прийом до 1 класу розпочинається

з 02 травня 2022 року

Графік прийому документів

Понеділок: 12.00 – 15.30

Вівторок:    12.00 – 15.30

Четвер:       12.00 – 15.30

Звертаємо вашу увагу, що з 02 травня  2022 року заяви на прийом до першого класу приймаються незалежно від місця реєстрації дитини.

УВАГА!

Документи можна надавати власноруч; або скановані копії, фотокопії направлені нарочно або електронною поштою: school_89@ukr.net     

Телефон для довідок: (044) 280 20 60

Документи, які потрібні для зарахування дитини до школи:

 1. Заява одного з батьків дитини, яка подається особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника)
 2. Копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа).
 3. Оригінали медичних довідок:
 4. №086-2/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду».
 5. Форма 063-о «Щеплення».
 6. Документи, що підтверджують право на навчання дитини за місцем проживання.

Відповідно до «Порядку зарахування, відрахування, та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367 та зареєстрованого в міністерстві юстиції України від 05.05.2018 за №564/32016, Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №806 для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

 • Паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне місце проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників.
  • Довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №207 (офіційний вісник України, 2016р. №28, ст.. 1108).
  • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» (офіційний вісник України, 2014р. №81, ст.. 2296, 2015р. №70, ст.. 2312, 2016р. №46, ст.. 1669).
  • Документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо).
  • Рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, право на реєстрацію місця проживання.
  • Документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання  за умови його реєстрації відповідно до ст.. 158 Житлового Кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку.
  • Довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №207)
  • Акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (офіційний вісник України, 2008р. №76, ст.. 2561).
  • Інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

ОРИГІНАЛИ ДОКУМЕНТІВ

ТА МЕДИЧНІ ДОВІДКИ ПОДАЮТЬСЯ

ДО ШКОЛИ  НЕ ПІЗНІШЕ 23 СЕРПНЯ 2022 РОКУ