ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ

  1. Заяви про зарахування дітей до 1 класу приймаються до 29 травня 2020 року.
  2. Якщо станом на 29 травня 2020 року кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у перших класах, не пізніше 01 червня 2020 року видається наказ про зарахування усіх дітей.
  3. Якщо станом на 29 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у перших класах, зарахування дітей відбудеться за такими правилами:
    • До 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у школі, чи дітьми працівників школи.
    • До 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування школи, за результатами жеребкування, процедура проведення якого розробляється відповідно до правил зарахування, схвалюється педагогічною радою школи та затверджується його керівником.
    • Діти зараховуються на вільні місця до школи за умови подання до 15 червня необхідних документів. Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, до необхідних документів додається також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи не зарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.
  4. Оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування, про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця, розміщуються на веб-сайті закладу.