Перелік товарно-матеріальних цінностей, що були отримані школою в 2016 році за кошти держави

Перелік товарно-матеріальних цінностей, що були отримані школою в 2016 році за кошти держави:

dok01-0001

dok01-0002

dok01-0003

Адміністрація спеціалізованої школи № 89